Služby

VÍTAME VÁS V SEKCII SLUŽBY

1. RODOKMEŇ - PÁTRANIE PO PREDKOCH NOSITEĽOCH PRIEZVISKA

 • Východiskovou osobou je Váš predok - nositeľ vášho priezviska, od ktorého sa bude odvíjať pátranie, môžete to byť aj Vy, prípadne Váš otec, starý otec, prastarý otec atď.
 • V tomto prípade vyhľadávame priamu líniu vašich mužských predkov - nositeľov vášho priezviska spätne, pokiaľ to matričné a archívne pramene dovoľujú
 • Okrem vašich priamych predkov sa snažíme zistiť aj informácie o manželkách vašich predkov
 • Pri bádaní zisťujeme aj deti narodené v jednotlivých generáciách
 • Počas pátrania zisťujeme pôvod vašich predkov, ich povolanie, rodinné vzťahy
 • Nájdeme krstné, sobášne a úmrtné záznamy vašich predkov z cirkevných matrík, ich fotokópie sú súčasťou dodanej práce
 • Výsledkom je elaborát vo formáte word/pdf, v ktorom je zhrnutá história vašej rodiny
 • Súčasťou je aj grafické znázornenie rodostromu

2. VÝVOD PREDKOV

 • Východiskovou osobou je Váš predok od ktorého sa bude odvíjať pátranie, môžete to byť aj Vy, prípadne Váš otec, starý otec, prastarý otec atď.
 • V tomto prípade vyhľadávame všetkých vašich priamych predkov, pokiaľ to matričné a archívne pramene dovoľujú
 • Pri bádaní zisťujeme aj deti narodené v jednotlivých generáciách
 • Počas pátrania zisťujeme pôvod vašich predkov, ich povolanie, rodinné vzťahy
 • Nájdeme krstné, sobášne a úmrtné záznamy vašich predkov z cirkevných matrík, ich fotokópie sú súčasťou dodanej práce
 • Výsledkom je elaborát vo formáte word/pdf, v ktorom je zhrnutá história vašej rodiny
 • Súčasťou je aj grafické znázornenie rodostromu
 • Môžete si vybrať vývod - 4 generácie (8 predkov), 5 generácií (16 predkov), 6 generácií (32 predkov), 7 generácií (64 predkov), 8 generácií (128 predkov)
 • Hĺbka bádania záleží od dostupnosti matrík a pôvodu rodiny - ak ide o poddanskú rodinu väčšinou sa dostaneme do roku 1750 (ak sa zachovali aj staršie matriky tak po rok 1700, ojedinele aj hlbšie), ak ide o šľachtickú rodinu, môžme využiť rôzne archívne zdroje, ktoré nám môžu pomôcť dostať sa až po rok 1200-1300, záleží to od dostupnosti archívnych zdrojov

3. INDIVIDUÁLNE PÁTRANIE

 • Už máte vypátrané nejaké informácie o predkoch a potrebujete len doplniť niektoré údaje
 • Individuálne pátranie po určitej osobe
 • Konzultácia a zisťovanie informácií z dostupnej literatúry, pomoc ohľadom dejín rodiny

4. PÁTRANIE PO POTOMKOCH - KATASTER - NEZISTENÍ VLASTNÍCI A ICH POTOMKOVIA

 • Pátranie po potomkoch určitej osoby napr. k rôznym katastrálnym veciam
 • Chcete vysporiadať pozemok a potrebujete zistiť vlastníkov pozemku a ich potomkov

 

5. PÁTRANIE PO EMIGRANTOCH DO USA A ICH POTOMKOCH

 • Emigroval Váš predok, brat alebo setra vášho predka do USA začiatkom 20-teho storočia? Zistite, jeho osud
 • Vyhľadáme informácie o emigrantoch, kde sa usadili, či mali rodiny, prípadne Vám zistíme aj kontakt na ich potomkov

 

 

 

6. PREKLADY STARÝCH LISTÍN A TEXTOV

 • Ponúkame preklady starých listín a listov z maďarského, latinského a nemeckého jazyka do slovenčiny

7. PÁTRANIE V ZAHRANIČÍ

 • Pátranie v zahraničných matrikách a archívoch